Join Us

በሁለት መንገዶች የሥላሴ ማኅበር ማኅበርተኛ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ አንደኛው የሥላሴ ማኅበር ደጋፊ ማኅበረተኛ በመሆን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የነጻ አባል አካውንት በመክፈት ነው፡፡ ከዚህ በታች አንዱን መርጠው ማኅበረተኛ እንዲሆኑ በታላቅ ፍቅር እንጋብዝዎታለን፡፡ You may join Yeslase Mahber as supporting member or free member. ነጻ አባልነት Free membership የሥላሴ ማኅበር ማኅበርተኛና ደጋፊ ይሁኑ፡፡ Supporting membership Payment Options Yes … Continue reading Join Us