በሥላሴ ማኅበር እግዚአብሔር የቃሉን ብርሃን በማብራት የብዙዎችን ጨለማ እየገፈፈ ነው፡፡ እናንተም በዚህ አገልግሎት የተጠቀማችሁ ከሆነ እናንተ ያገኛችሁት ብርሃን ለብዙዎች ይደርስ ዘንድ አገልግሎታችንን በገንዘባችሁ አግዙ፡፡ "አምላኬም እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል።" ፊሊ 4፡19

በመጀመሪያ ይህን ፎርም ከሞላችሁ በኋላ ከፎርሙ በታች ካሉት ሶስት መንገዶች አንዱን በመምረጥ ስጦታችሁን ማስገባት ትችላላችሁ፡፡

ልትሰጡ የምትችሉባቸው ሶስት መንገዶች

use

support@yeslasemahber.com

use

@Yeslasemahber